Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności witryny internetowej https://winaialkohole.pl/

§1
Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych w witrynie internetowej winaialkohole.pl (zwanej dalej Witryną).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Witrynie jest spółka Margarita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000960569, w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane osobowe zbierane w Witrynie są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
5. Z uwagi na brak takiej konieczności w naszej firmie, zgodnie z art. 37 RODO, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz naruszeniami prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@winaialkohole.pl
§2
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Gromadzimy następujące dane osobowe udostępniane przez naszych Klientów:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) siedziba lub adres wykonywania działalności gospodarczej (opcjonalnie),
4) numer NIP (opcjonalnie),
5) adres e-mail,
6) numer telefonu,
7) dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
8) szczegóły składanych zamówień,
9) numer rachunku bankowego,
10) adres IP,
3. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2) poprzez gromadzenie plików cookies.
6. Witryna zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane gromadzimy w następujących celach:
1) rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3) obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
5) obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
6) obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
7) realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8) tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
9) marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
9. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
10. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
11. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
12. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
2) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień,
3) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
4) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§3
Okres przechowywania danych osobowych

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony, roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§4
Profilowanie
1. Sklep Internetowy https://winaialkohole.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§5
Prawa Użytkowników
1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
1) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
2) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
3) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
4) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO
5) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy https://winaialkohole.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
6) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO
7) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
8) g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
9) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
Pliki cookies
1. Witryna używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Witryny, a w szczególności do:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
2) optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
3) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
4) wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
5) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.
6) w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
7) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
8) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
9) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Witrynie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
1) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
2) każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
3) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
4) weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
5) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
3) weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
1) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
2) AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-ads/answer/2407785;
3) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Witryny. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
3. W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora Witryny. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl